Strona główna :: Praca


Ogłoszenie o wynikach naboru.

Gdańsk, 19 października 2015 r.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko:
KOORDYNATOR Teatru w Oknie (1/2 etatu)
w Fundacji Theatrum Gedanense z siedzibą w Gdańsku

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana:
Pani Dorota Sentkowska zam. w Gdańsku.
Uzasadnienie: kandydatka spełniła wymagania określone w ogłoszeniu, wykazała się wymaganą wiedzą i doświadczeniem.


Pokaż artykułOGŁOSZENIE

Gdańsk, 20 sierpnia 2015r.


Fundacja Theatrum Gedanense zatrudni
KOORDYNATORA Teatru w Oknie
(1/2 etatu)
Wymagane kwalifikacje:
- wizja działalności Teatru w Oknie (zawarta obok listu intencyjnego)
- doświadczenie pracy w instytucji kultury, organizacji pozarządowej lub zespole artystycznym
- doświadczenie w kontaktach z instytucjami/zespołami artystycznymi
- doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy na działalność artystyczną (sponsorzy, granty krajowe i zagraniczne, fundusze europejskie)
- studia wyższe
- dobra znajomość języka angielskiego (poziom B1)
- orientacja w życiu artystycznym regionu i kraju
- łatwość nawiązywania kontaktów
- umiejętność zarządzania zespołem
- sumienność
- doświadczenie w pracy biurowej (wystawianie i opis faktur, pisanie sprawozdań, prognoz itp.)
- gotowość do pracy w różnych godzinach
- prawo jazdy

Proponujemy samodzielne stanowisko w prowadzeniu niezwykłego teatru, który wymaga nowej dawki energii i finansowania. Stwarza możliwość realizacji własnych wizji i kształtowania programu według indywidualnie ułożonego programu. Praca dająca ciekawe perspektywy kariery zawodowej w rozmaitych instytucjach kultury i – przede wszystkim – instytucjach artystycznych. Stanowisko odpowiedzialne i niełatwe, ale dające wielkie możliwości twórcze i satysfakcję.
CV z listem motywacyjnym prosimy przesyłać na adres: Fundacja Theatrum Gedanense, Długi Targ 11/13, 80-828 Gdańsk. Opinie z poprzednich miejsc pracy stanowić mogą dodatkowy atut. Termin składania – do 15.09.2015r
Uwaga: równolegle Gdański Teatr Szekspirowski poszukuje specjalisty do działu impresariatu; jedna osoba może się starać o oba stanowiska; w takim wypadku należy złożyć dwa niezależne podania do obu instytucji.


Pokaż artykuł

  MENU:Strona głównaPatroni i MecenasiZarządHistoriakontaktARCHIWUMSprawozdania FundacjiPrzetargiPraca
    SZUKANIE

  


F O R U M
K S I Ę G A   G O Ś C I
K A R T K I
created by sprintnet  napisz do nas
 
 Odwiedzin: 2703800